You are here:: Programi Kickboxing Rekreativci
 
 

Rekreativci

Kickboxing rekreacija

E-mail

Kickboxing kao sredstvo rekreacije u današnje vrijeme sve više privla?i široku masu bez obzira na spol i godine.

Kickboxing rekreacija omogu?uje osobi ja?anje samopouzdanje koje mu pomaže kvalitetnije i odlu?nije rješavanje svakodnevnih obveza, pospješuje rad krvožilnog i dišnog sustava, poti?e rast miši?ne mase i na taj na?in vrši prevenciju od bolesti i ozljeda.

Bez obzira što je rije? o rekreativcima postoji planski rad koji osobi omogu?uje odre?eno znanje i spremu.

 

- Postoje posebne pogodnosti za roditelje koji se odlu?e  baviti ovakvom vrstom rekreacije dok njihova djeca poha?aju  školu kickboxinga ili natjecateljsku grupu.

- Treninzi za rekreativce se odvijaju svakodnevno pri ?emu osoba ima pravo izbora kojim danima dolaziti na treninge.

- Važno je za istaknuti da je rekreativnim grupama u sklopu ?lanarine uklju?eno neograni?eno korištenje saune i teretane.

- Formirali smo grupu pod nazivom  « rekreativni kickboxing za žene » , posebno prilago?ene za ciljeve žena.

 

rekreativci

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci