You are here:: Programi Karate Natjecatelji
 
 

Natjecatelji

Natjecatelji

E-mail

natjecatelji

Djeca kroz poha?anje karate škole vo?ena su kroz u?enje kata, te kroz u?enje borbenih tehnika.

Natjecateljski dio karate obuhva?a nastup djece u glazbenim formama gdje prezentiraju svoje ste?eno znanje kata, te nastup u semi kontaktu gdje prikazuju svoje borbene tehnike.

Ako dijete redovno poha?a školu ( trajanje 4. godine) možemo re?i da je ono spremno za borbeni dio.

Kasnije kako se dijete razvija ako ima želje i volje usmjerava se u natjecateljski dio kickboxinga gdje ga ?ekaju novi izazovi.

Iz naše karate škole koju vodi Nikola Ruši? proizašli su vrhunski borci kluba kao što je naš svjetski prvak Željan Ješi? i europska prvakinja Lana Ješi?.

Sustav dokazano funkcionira.

 

Kontakt:  Dario Juriši?  0915401195

               Nikola Ruši?   0915010779

AĹľurirano Petak, 23 Travanj 2010 12:17
 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci