You are here:: Prehrana Op?enito Novosti iz Herbalife svijeta Nutricionist dr.sc. Ignac Kulier preporu?a Herbalife
 
 

Nutricionist dr.sc. Ignac Kulier preporu?a Herbalife

E-mail
ignackulierPoznati hrvatski nutricionist i tehnolog dr.sc. Ignac Kulier preporu?a Herbalife proizvode za skidanje suvišnih kilograma, naglašavaju?i njihovo prirodno podrijetlo kao osnovnu prednost.
Priznati nutricionist, sa specijalizacijom na podru?ju dje?je i dojena?ke prehrane, smatra kako su Herbalife proizvodi provjerene kvalitete i sigurni za konzumiranje. Naglašava golemo iskustvo kojim stru?njaci i znanstvenici kompanije raspolažu kao i znanstvenu podlogu svih proizvoda. Kao jedan od najve?ih svjetskih proizvo?a?a dodataka prehrani, brand Herbalife je cijenjen i prepoznat na tržištu. Tako?er isti?e nepostojanje kemijskih sredstava u sastavu proizvoda te preporu?a Herbalife za zdravo i uspješno skidanje suvišnih kilograma.
S obzirom da je gubitak kilograma složen proces uvjetovan raznim ?imbenicima (genetsko naslije?e, prehrambene navike, životni stil, hormonski utjecaj...) za dugoro?ni rezultat potrebno je u?initi više od obi?ne i jednokratne dijete. Klju?no je promjeniti prehrambene navike i mršaviti na prirodni na?in. Pritom trebate voditi ra?una o unosu kalorija i njihovoj potrošnji. Važno je svakodnevno se baviti nekom tjelesnom aktivnoš?u (ve? i brza šetnja od 30 minuta je izvrstan po?etak) i pove?ati unos vode. Herbalife program za kontrolu težine napravljen je upravo na tim temeljima.
Dr.sc. Kulier je autor nekoliko desetaka stru?nih i znanstvenih radova, napisao je nekoliko knjiga na temu hrane i prehrane i aktivno sudjeluje u radu raznih portala sli?ne tematike. Bivši je znanstveni suradnik Instituta Plive, redovni ?lan Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Sudjelovao je u radu podgrupe za dodatke prehrani u povjerenstvu za pregovore Republike Hrvatske s Europskom Unijom. Poznat je i van granice Hrvatske.
 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci